نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتقال تجهیزات تحقیقاتی پنل‌های خورشیدی اهدایی دانشگاه EPFL کشور سوئیس به دانشگاه امیرکبیر

انتقال تجهیزات تحقیقاتی پنل‌های خورشیدی اهدایی دانشگاه EPFL کشور سوئیس به دانشگاه امیرکبیر


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با تلاش و پیگیری‌های آقای دکتر صورتگر (دانشیار دانشکده برق امیرکبیر) استاد برجسته و پژوهشگر بنام دانشگاه امیرکبیر که در پروژ‌ه‌های بین‌المللی همکاری‌های مستمر دارند ‌و آقای مهندس عبدالحسینی از ستاد خیرین وزارت علوم، تجهیزات تحقیقاتی پنل‌های اهدایی دانشگاه EPFL کشور سوئیس به ارزش حدود ۱۰ میلیارد ریال به دانشگاه امیرکبیر منتقل شد.