درباره

تماس با ما

آدرس: همدان-چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن-دانشگاه بوعلی سینا-ساختمان مرکزی-طبقه دوم- دبیرخانه بنیاد خیرین حامی دانشگاه

کد پستی: 6517838695

تماس:  08131401105