اعضای هیأت مدیره

 

آقای دکتر منصور غلامی عضو علی البدل هیات مدیره (وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری)

آقای دکتر یعقوب محمدی فر مدیر عامل بنیاد(ریاست محترم دانشگاه بوعلی سینا)

دکتر داود حبیبی رئیس هیات مدیره (عضو محترم هیات علمی دانشگاه بوعلی)

آقای دکتر حسین میرابیان نایب رئیس هیات مدیره (مدیرعامل محترم شرکت بتن صنعت بریس و از خیرین استان همدان)

آقای دکتر اکبرعروتی موفق خزانه دار(معاون محترم فرهنگی دانشگاه)

جناب آقای داود دمقی عضو اصلی هیات مدیره(مدیر اسبق دانشجویی دانشگاه)

آقای دکتر فریدون جعفری بازرس اصلی (مدیرکل محترم دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم)

آقای دکتر منوچهر رشادی بازرس علی البدل(عضو محترم هیات علمی دانشگاه)

آقای اکبر یعقوبی روشن عضو علی البدل هیات مدیره