ساخت دانشکده منابع طبیعی تویسرکان

عملیات ساخت دانشکده منابع طبیعی تویسرکان توسط خیر محترم آقای مهندس محمد ذوالفقاری در سال 1383 آغاز و بخشی از آن ( سلف سرویس ) در سال جاری به اتمام رسیده و مابقی آن توسط خیر در دست پیگیری و ساخت می باشد، این دانشکده حدوداً 10000 متر مربع مساحت دارد که از این مقدار 2500 متر آن تکمیل و به زودی تحویل دانشگاه خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساخت دانشکده فنی تویسرکان

عملیات ساخت دانشکده فنی تویسرکان توسط خیر نیک اندیش جناب آقای حاج ناصربحری اصفهانی در سال 1385آغاز و در سال 1389با مساحتی حدود 5000متر مربع تحویل دانشگاه بوعلی سینا گردیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقف زمین به متراژ 24000متر مربع

همزمان با دریافت موافقت نامه قطعی تاسیس دانشکده مدیریت وحسابداری رزن در سال 89از شورای عالی گسترش آموزش عالی، خیر محترم محمد شیخلر اقدام به اهداءم 424000متر مربع زمین در 2کیلومتری جاده رزن به تهران جهت ساخت دانشکده مدیریت و حسابداری رزن نمودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقت زمین به متراژ 146700متر مربع

همزمان با دریافت موافقت نامه قطعی تاسیس دانشکده مدیریت وحسابداری رزن در سال 89از شورای عالی گسترش آموزش عالی، خیر محترم جناب آقای اکبر یعقوبی روشن اقدام به وقف 146700متر مربع زمین در 2کیلومتری جاده رزن به تهران جهت ساخت دانشکده مدیریت و حسابداری رزن نمودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقف زمین به متراژ 62250متر مربع

همزمان با دریافت موافقت نامه قطعی تاسیس دانشکده مدیریت وحسابداری رزن در سال 89 از شورای عالی گسترش آموزش عالی، خیر محترم سرکار خانم خدیجه گیلک پوراقدام به اهداء5622500متر مربع زمین در 2کیلومتری جاده رزن به تهران جهت ساخت دانشکده مدیریت و حسابداری رزن نمودند