آخرین اخبار

در این جلسه دکتر امید مدیرعامل بنیاد حامیان علم و فناوری ایران گزارشی از روند ثبت نام دانشجویان واجد شرایط برای دریافت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان  ارائه کرد که در حال تکمیل شدن است. همچنین...

چهارشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۲