آقای دکتر منصور غلامی (وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری)

آقای دکتر یعقوب محمدی فر (ریاست محترم دانشگاه بوعلی سینا)

دکتر داود حبیبی  (عضو محترم هیات علمی دانشگاه بوعلی)

آقای دکتر حسین میرابیان(مدیرعامل محترم شرکت بتن صنعت بریس و از خیرین استان همدان)

آقای دکتر اکبرعروتی موفق (معاون محترم فرهنگی دانشگاه)

جناب آقای داود دمقی (مدیر اسبق دانشجویی دانشگاه)

آقای دکتر فریدون جعفری (مدیرکل محترم دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم)

آقای دکتر منوچهر رشادی (عضو محترم هیات علمی دانشگاه)

آقای اکبر یعقوبی روشن

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند